2 min read

Silodenken gaat ook over tijd

Silodenken gaat ook over tijd

Als dagvoorzitter begeleidde ik ooit een debat over de toekomst van de scheepsbouw. In een scheepsvaartmuseum. Aanleiding was de presentatie van een boek over een bouwgeschiedenis.  In een panel vroeg ik een scheepsbouwer of kennis van het verleden hem hielp bij actuele beslissingen. Antwoord: ‘Die waarde is nul’.

Gelach in de zaal. Het was ook grappig. Nu denk ik, dat was dus ook silo-denken. De band met de tijd ontkennen, een wat minder bekend aspect van het silo-verhaal.

Een goede band met de tijd houdt belangrijke waarden in ere. Het heeft ook voordelen om bijvoorbeeld een oprichter tot ver na het pensioen in de organisatie binnen te laten, als herinnering aan klassieke bedrijfswaarden.


BOZE OMA’S

Kennis van het verleden helpt om voordelen van nu te zien. Als consultant deed ik ooit mee aan een project met de naam ‘revitalisering’. We organiseerden gesprekken tussen kleindochters en oma’s. Wat enorm opviel was de enorme hoeveelheid boeken bij vele oma’s. Ze lazen zich suf. En vertelden dat dit voortkwam uit boosheid: vroeger werd vrouwen ontraden te lezen, dat was tijdsverspilling. Een gegeven wellicht voor de campagnes tegen ontlezing?

COLLEGA'S VAN VROEGER

Antisilo-denken rond tijd betekent ook oude professionele banden koesteren. Soms gaat dat bij toeval en duikt weer een naam op van tientallen jaren terug. Het weerzien is bijna altijd prettig, tijd schept een band.

Recent ontmoette ik een man die tentoonstellingen organiseerde over de geschiedenis van de allereerste gastarbeiders. Het waren verhalen van hoop, van welkom zijn en aanvaard worden. Maar vooral ook verhalen van eenzaamheid. Je weg vinden in een nieuwe gemeenschap is vaak taai. Geschiedenis helpt zo ook (een beetje) bij actuele discussies.  

BEDRIJFSGESCHIEDENIS KOESTEREN

Terug naar de bedrijfsgeschiedenis, of het nu gaat om scheepsbouw, water, verkeer, energie, arbeid of welke professioneel thema dan ook. Iedereen mag in de handjes knijpen met wetenschapshistorie. De waarde is 1 met heel veel nullen. Oude dilemma’s keren vaak terug in nieuwe jasjes. Kennis van historie helpt om die op tijd te herkennen. De waarde van geschiedenis is vooral ook educatief. Verhalen over wat moeite verworven is geef je door aan nieuwe generaties, denk momenteel ook aan het democratiedebat.
Tenslotte, iets begrijpen van wat ooit was, is ook een waarde op zichzelf (en wat nuttig is of niet wordt pas op de meest onverwachte momenten zichtbaar).

#nosilo #bestuurskunde