1 min read

Netwerken is uit?

Netwerken is uit?

De mooiste ‘vrijplaatsen’ in professionele circuits zijn de zogenaamde ‘communities of practice’. Ooit bedacht door pedagogen als Etienne Wenger, om ‘leren’ UIT de klaslokalen en NAAR de praktijk te brengen. Kennis koop je niet in, via een cursus of training. Maar haal je op door deelname aan een scherpe ‘community of practice’. Aldus ‘fan’ Emily Webber in haar boekje ‘Building Succesfull Communities of Practice uit 2016.

 INTERNATIONALE GROEP

Deze week had ik het grote plezier om even mee te draaien in zo’n internationale ‘community of practice’. Rond in dit geval de aanpak van ernstige wateroverlast. Een urgent vraagstuk waar de blik achter de schermen mij behoorlijk geruststelde. Ik zag zeer toegewijde en vooral deskundige professionals, die elkaar voortdurend aanmoedigden en hielpen.

MAATSCHAPPELIJKE INBRENG

De silo was ver weg, maar toch niet helemaal. Zelfs grensoverschrijdend samenwerken wordt toch begrensd wanneer ervaringsdeskundigen, ondernemers of maatschappelijke organisaties (nog) niet zo aangehaakt zijn.  De beste ‘community of practice’ is mijn visie een brede groep, daarin is ook in de crisiswereld nog wat te winnen. Onder de vlag 'Samen Redzaam' mag ik aan dat verhaal mee helpen, heerlijk.

 SPELEN MET GRENZEN

We hadden deze week een spel onder de arm meegenomen, met veel plezier gemaakt in coproductie met veel partijen - waarin we het internationale gezelschap uitdaagden hun crisisaanpak ‘anders’ te organiseren. De internationale deelnemers gaven geen krimp en kwamen met de meest fantastische oplossingen. Wel werd duidelijk hoezeer naast technici ook inbreng uit 'de sociale wetenschap' nodig is bij crisismanagement rond water. Omgaan met paniek, nieuwe vormen van regie ontwikkelen, het zijn competenties ver voorbij de natuur- en wiskunde.

STOP MET NETWERKEN?!

 Het blijft zoeken naar effectieve manieren om de silo te omzeilen. Investeren in een ‘community of practice’ is een van de vele methoden die daarvoor bestaan. Niet zozeer de vorm maar de intentie om elkaar te helpen bepaalt (bijna) alles. Scott Gerber en Ryan Paugh droegen dit 2018 zo uit: ‘Stop Networking!’ Netwerken is uit en over, veel te transactioneel. Relaties bouwen is de echte toekomst, van jong tot oud, tussen disciplines en vooral, binnen en buiten de instituties.

#wateroverlast #nosilo #bestuurskunde