1 min read

Gooi het juist wel over de schutting

Gooi het juist wel over de schutting

De uitdrukking ‘iets over de schutting gooien’ heeft een negatieve lading. Het staat voor je ergens van ontdoen’, geen verantwoordelijkheid (meer) nemen. Toch is het idee erachter niet zo slecht. Al kun je het wel wat aardiger formuleren (‘framen’) natuurlijk.

Een mooi gezegde vind ik ‘innovation starts elsewhere’. Zelfs met een dreamteam van bevlogen ontwerpers en ontwikkelaars haal je vaak suboptimale resultaten. Goed kijken naar wat buiten opgepikt kan worden, is een gezond vertrekpunt. Op allerlei manieren wordt dat in de (bestuurlijke) praktijk al opgepakt (de opsomming kan vast nog beter):

1 Van publiek naar privaat. Vooral op wijkniveau wordt hier volop mee geëxperimenteerd. Groenaanpak, het ontwerpen van een speeltuin, plannen voor afvalbeheer, soms zijn het georganiseerde bewoners die als eerste zet zijn. Met daarbij de nodige ‘uitvoeringsvragen’ natuurlijk over verantwoordelijkheid, duurzaamheid van gekozen oplossingen.

2 Opgavegericht werken. In het openbaar bestuur wordt volop gesleuteld aan opgavegericht werken. Een aspect daarvan is vragen en issues door een ander type vakspecialisten laten aanpakken. Een denkoefening, stel dat armoedebeleid van het sociaal domein naar economische zaken verhuist, wat voor inhoudelijke consequenties heeft dat. In ieder geval de inzet van heel andere netwerken en type professionals (persoonlijke noot; ik zie dat wel zitten!).   

3 Van organisatie naar netwerk. Veelbeproefd is de collectieve aanpak, van organisatie naar netwerk. De aandacht verschuift naar bestuurlijke tafels die een vraagstuk omarmen. Natuurlijk vraagt dat nog steeds om ‘eigenaarschap in regie’, maar het is wel de manier om silo-denken te bestrijden.

4 Van instelling naar ‘het publiek’. Via prijsvragen of panels wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van buiten, ‘crowd sourcing’. Nogal eens met een financiële prikkel als beloning erbij.

VERBEELDINGSKRACHT IS VER TE ZOEKEN

'Innovation starts elsewhere' is voor alles een opdracht aan – vooral - publieke professionals om je op proactieve wijze, heel actief dus, te verbinden aan smaakmakers uit heel andere domeinen en circuits. Als je daarmee start, weet je af en toe niet wat je meemaakt, verbeeldingskracht is ver te zoeken.  

#nosilo #bestuurskunde #warmenetwerken