2 min read

EXIT STUURGROEP, LEVE DE SUPPORTGROEP

EXIT STUURGROEP, LEVE DE SUPPORTGROEP

Stuurgroepen zijn een typisch fenomeen uit de zakelijke silo-wereld. Ze zijn formeel en representeren vooral belangen en verschillende disciplines. Het (grote) bezwaar van dit type 'leidinggevende groepen' is dat de uitvoering en ‘straat’ daarin niet of slecht vertegenwoordigd zijn.

Maar vooral, dat ze ‘directief zijn, zonder zelf handen de handen vies te maken, ze zijn vooral stuurlui aan de wal. Mijn credo is: ‘Als je zelf niet echt meehelpt, zeg dan alsjeblieft niets’. Ik doe een poging dit toe te lichten.

‘REBUILDING ORGANISATIONS AS COMMUNITIES’

In 2014 schreef managementgoeroe Mintzberg een artikel naar mijn hart: ‘Rebuilding Organisations As Communities’. Een ijzersterke oproep waaruit – toegegeven, mijn projectie – het verlangen spreekt de silo-cultuur te doorbreken.

Een van de methoden is veel meer, liefst altijd, te werken met supportgroepen. Exit roepende managers aan de zijlijn dus. Elkaar helpen is het credo van een supportgroep. Waarbij natuurlijk wel belangrijk is dit fenomeen goed te doordenken en in te vullen.

Een supportgroep is voor alles een ''natuurlijke groep', ze representeren niet zozeer belangen, maar draaien vooral op attitude en belangstelling. Niet de formele positie in de organisatie is van belang, maar vooral de wil en persoonlijke interesse om te helpen.

Werk je bijvoorbeeld bij economie of burgerzaken maar heb je grote belangstelling voor vraagstukken op het sociaal domein: ‘Join The Club!’ Een supportgroep kent geen silo's.

DE IDEALE SUPPORTGROEP

Een ideale supportgroep leunt in mijn visie op vijf pijlers:

1 Slim zijn. Een supportgroep leunt op creativiteit, verbeeldingskracht en het vermogen het grote plaatje te zien.

2 Ervaren zijn. In de ideale supportgroep zit de straat vertegenwoordigd, verscholen in uitvoerders, ervaringsdeskundigen en gebruikers maar ook hands on ondernemers die weten wat ‘knokken’ is.

3 Wijs zijn. Naast slim en ‘hands-on’ is compassie een sterke eigenschap van een supportgroep, vertrouwen geven en aanmoedigen.

Dit zijn relatief bekende vormen van 'support'. Het is mooi als dat erin zit, maar is niet alles. De ogen over wat ontbreekt werden mij geopend door de schrijfster uit de wat conservatie hoek Jennie Allen, die in 2022 een echt prachtig boekje schreef over de ‘support van het dorp’: ‘Find Your People In A Lonely World’.

MEEHELPEN EN CORRIGEREN

Jennie Allen gebruikt in haar boek twee metaforen voor steun, die soms wat onderbelicht zijn in de zakelijke wereld, maar in mijn visie heel goed passen bij de ideale supportgroep!

4 De eerste is ‘de schep’. Als je echt steunt en support, praat je niet alleen, maar help je ook actief mee. Samen iets maken verbindt bij uitstek.

5 De andere metafoor is ‘het aambeeld: echte support’ geven staat ook voor ‘tough love’, aanspreken en corrigeren. Harde steun hoort er ook bij support.

Leve de supportgroep!