2 min read

Een voornemen voor 2024 / blog kom uit de silo

Een voornemen voor 2024 / blog kom uit de silo


Lijstjes?

Ik heb eigenlijk geen jaar lijstje. Alleen maar mijn boek van het jaar dat ik las en blijf herlezen!

Het is het boek ‘Boundless’.

Zelden zo’n mooi en vooral ijzersterk verhaal gelezen. Echt een aanrader voor onder de kerstboom.

Waarom? Ik begin even met een persoonlijke noot.

Een mooie traditie is om een jaarthema te kiezen. Niet alleen voor de eigen organisatie of groep, maar ook als professional. Mijn thema was: Warme Netwerken. Ik nam mijzelf in januari 2023 voor om in een groot aantal organisaties actief mee te werken aan het bouwen en versterken van warme netwerken.

Een warm netwerk is actief, gericht op innovatie en ja, ook warm als het gaat om betrokkenheid en persoonlijk contact.

Ik ben ver gekomen, in het ene netwerk natuurlijk beter dan het andere.

Op een aantal plaatsen lukte het ook om de innovatie wat te versnellen.

Nu terug kijkend op de aard daarvan valt op dat het steevast gaat over het eigen organisatie belang ondergeschikt maken aan bredere, gezamenlijke doelen. Wie daarvoor openstaat, in woord en daad, wordt in tal van opzichten rijkelijk beloond. Van waardering, extra middelen tot aan meer kwaliteit van de dienstverlening.

Verlaat de silo

Terug nu naar het boek ‘Boundless’. De auteurs zijn bijzonder stellig. Dit is de tijd om meer dan ooit uit de eigen silo te komen. In concreto betekent dit onder meer:

Als organisatie verantwoordelijkheid nemen voor de (naaste) omgeving

Gezamenlijk succes voorop stellen aan eigen succes

De wijsheid van klant en doelgroep optimaal benutten

Flexibel zijn als het gaat om tijd; niet alles vastleggen in termijnen  en fasering

Eigen expertise en capaciteit uitlenen aan anderen

Een woord dat de auteurs veel gebruiken is ‘flow’. Zorg voor beweging. Werk samen met nieuwe partners. Ga terughoudend om met plannen en fasering. Wees ruimhartig in het delen van capaciteit en kennis.

Zet jezelf niet vast, maar denk circulair, waarin energie wordt rondgepompt wordt, en blijft stromen. Zorg voor flow!

Een voornemen voor 2024

Mijn voorspelling en voornemen voor 2024 is ‘weg uit de silo’.  Met de oproep:

Leen wijsheid van de organisatie uit aan nieuwe partners

Bouw actief en welgemeend een vriendengroep met gebruikers en klanten

Stel locaties open voor partners op incourante tijden (wanneer zij feitelijk leeg zijn)

Verwissel standaardisatie voor een open en flexibele benadering

Ga soepeler om met tijdstermijnen

Bouw allianties met organisaties uit ‘totaal andere’ domeinen

Neem verantwoordelijkheid voor ‘welzijn en geluk’ in de eigen omgeving, pas de visies daarop aan

De consequenties

Niet bij alle bestuurders, directeuren, managers die ik ontmoet is dit een populair verhaal.

Kiezen voor de silo geeft nu eenmaal (de illusie van) houvast. Hoe bereik ik mijn doelen? Hoe krijg ik maximale waarde uit het eigen bezit en middelen? Wat is onze planning? Wat zijn onze condities? Zoiets valt redelijk goed ‘te managen’.

Inzetten op flow betekent risico nemen. De eigen regels en gewoonten ter discussie stellen. Iets uitproberen wat niet direct lukt. Een lange adem hebben. Strategisch denken en werken. Nu niet bepaald zaken om de populariteitsprijs mee te winnen.

Maar als het lukt…geweldig! Tenslotte is de eigen silo uiteindelijk bijzonder saai. Kom in de flow in 2024, verlaat de silo.