1 min read

Een visie voor Stichting Cultuur Moerdijk / project2023

Een visie voor Stichting Cultuur Moerdijk / project2023


Met veel plezier hielpen we in 2023 mee met het maken van een nieuwe visie voor de Stichting Moerdijk.

De opdracht werd gegeven, in juli 2023, door Marjolein de Wit, voorzitter en oud-wethouder. Met wie bijzonder prettig werd samengewerkt!

Na het maken van een startkrant en met als werktitel Cultuur in de Zon gingen we slag. De titel was een beetje letterlijk, in een lunch in de warme zomer werden de plannen gesmeed. Zie:


We organiseerden voor de leden van de verschillende werkgroepen zogenaamde mozaïek- sessies. Via allerlei kleuren werden thema’s behandeld. Zie:

We riepen in de door het bestuur in december goedgekeurde visie vooral op grenzeloos te gaan werken. Nieuwe partnerschappen aan te gaan, als cultuurgroep de samenwerking op te zoeken met het sociaal domein en nog meer projecten op te starten waarin verschillende werkgroepen samenwerken.

Van de visie werd opnieuw een krant gemaakt, met een publieksversie. Zie:


Tijdens de nieuwjaarsborrel in 2024 in Zevenbergen werd de visie gepresenteerd! Die enthousiast werd ontvangen.