2 min read

SAMEN REDZAAM IS DE TOEKOMST

SAMEN REDZAAM IS DE TOEKOMST

Wateroverlast is een groeiend vraagstuk. Het brengt veiligheid van mensen en dieren in gevaar en zorgt voor economische schade. Onze klassieke instanties voor veiligheid en water doen daarvoor - meer dan – hun best, van waterschap, gemeente tot aan de brandweer.

Onder druk wordt alles vloeibaar, in dit geval ook de inzichten over de beschermende aanpak en de te kiezen strategie. De sluizen gaan letterlijk steeds vaker dicht, maar de professionele silo gaat juist steeds meer open.


'READY FOR HELP'

Op dit moment help ik daaraan op bescheiden wijze mee, bij een hoogheemraadschap. Een geweldige en vooral ook zeer leerzame ervaring. Neem bijvoorbeeld het initiatief Ready For Help, van het Rode Kruis:

Ready2Help
Mensen uit het burgernetwerk Ready2Help staan klaar wanneer het Rode Kruis snel hulp nodig heeft. Wil je ook een Ready2Helper worden? Meld je aan!

In geval van nood staan letterlijk duizenden vrijwilligers klaar om te helpen, via de zandzak maar ook op vele andere manieren. De term om een beweging als deze aan te duiden is ‘community resilience’. In tijden van nood stijgt naast het water ook onze burgerzin, velen voelen zich geroepen om te helpen. Onderschat nooit maar dan ook nooit het fenomeen maatschappelijke veerkracht.  


SAMEN REDZAAM

Onder de vlag van ‘Samen Redzaam’; wordt (gelukkig ook samen!) stevig nagedacht hoe daaraan vorm te geven. Hoe ondersteun je initiatieven van bewoners en bedrijven? Maar ook, hoe regisseer je dat juiste beslissingen worden genomen?

Experts onderscheiden daarin een warme en een koude fase. In de warme tijd is het crisis, en geldt ‘alle hens aan dek’. In de koude fase heb je de tijd om de samenwerking en steun goed voor te bereiden en daarmee te oefenen.


VERTROUWEN WINNEN

De professionele watersilo verlaten is geen luxe, maar pure noodzaak. Bij een eventuele evacuatie van bewoners is het bijna onmogelijk dat voor elkaar te krijgen zonder steun van – figuurlijk gesproken – ‘de dorpsoudsten’. Leidende mensen en organisaties uit de particuliere sfeer die met gezag bewoners van allerlei gezindte kunnen aanspreken.

Juist in de koude fase is het zeer groot belang te bouwen aan een breed en warm netwerk. Die contacten moeten NU gelegd worden, als het letterlijk nog droog is. Vertrouwen win je in de voorbereiding, dat lukt niet (meer zo goed) tijdens de crisis. In de silo blijven en het met experts en uitvoerders wel even regelen is geen optie (meer).

          

#nosilo #warmenetwerken #bestuurskunde