2 min read

Over Ministerie van Verhalen

Over Ministerie van Verhalen

Een mooie traditie is om een jaarthema te kiezen. Niet alleen voor de eigen organisatie of groep, maar ook als professional. Mijn thema in 2023 was: 'Warme Netwerken Helpen Bouwen'.

Nu terug kijkend op 2023 valt op dat in succesvolle netwerken steevast het eigen organisatie belang ondergeschikt wordt gemaakt aan bredere, gezamenlijke doelen. Wie daarvoor openstaat, in woord en daad, wordt in tal van opzichten rijkelijk beloond. Van waardering, extra middelen tot aan meer kwaliteit van de dienstverlening.

VERLAAT DE SILO

Dit is de tijd om meer dan ooit uit de eigen silo te komen. In concreto betekent dit onder meer:

1 Als organisatie verantwoordelijkheid nemen voor de (naaste) omgeving
2 Gezamenlijk succes voorop stellen aan eigen succes
3 De wijsheid van klant en doelgroep optimaal benutten
4 Flexibel zijn als het gaat om tijd; niet alles vastleggen in termijnen en fasering
5 Eigen expertise en capaciteit uitlenen aan anderen

Zorg voor beweging. Werk samen met nieuwe partners. Ga terughoudend om met plannen en fasering. Wees ruimhartig in het delen van capaciteit en kennis.

Zet jezelf niet vast, maar denk circulair, waarin energie rondgepompt wordt en blijft stromen. Zorg voor flow!

EEN VOORNEMEN VOOR 2024

Mijn voorspelling en voornemen voor 2024 is ‘weg uit de silo’. Met de oproep:

1 Leen wijsheid van de organisatie uit aan nieuwe partners
2 Bouw actief en welgemeend een vriendengroep met gebruikers en klanten
3 Stel locaties open voor partners op incourante tijden (wanneer zij feitelijk leeg zijn)
4 Verwissel standaardisatie voor een open en flexibele benadering
5 Ga soepeler om met tijdstermijnen
6 Bouw allianties met organisaties uit ‘totaal andere’ domeinen
7 Neem verantwoordelijkheid voor ‘welzijn en geluk’ in de eigen omgeving, pas de visies daarop aan

DE CONSEQUENTIES

Niet bij alle bestuurders, directeuren, managers die ik ontmoet is dit een populair verhaal.

Inzetten op flow betekent risico nemen. De eigen regels en gewoonten ter discussie stellen. Iets uitproberen wat niet direct lukt. Een lange adem hebben. Strategisch denken en werken. Nu niet bepaald zaken om de populariteitsprijs mee te winnen.
.
Maar als het lukt…geweldig!

Eelco Koolhaas, oprichter Ministerie van Verhalen in 2010. In 2000 zijn we gestart met Beleidstheater.

Contact: ministerievanverhalen@gmail.com / 06 15 55 65 65 /whatsapp Eelco Koolhaas

Eelco Koolhaas - Ministerie van Verhalen | LinkedIn
Een voornemen voor 2024<br><br>Een mooie traditie is om een jaarthema te kiezen. Niet… | Learn more about Eelco Koolhaas’ work experience, education, connections & more by visiting their profile on LinkedIn