1 min read

Nieuw rollenspel

Nieuw rollenspel


NO SILO denken is op verschillende thema’s toe passen. Zoals bij de introductie van wijk- en kernenbeleid.  Gisteravond deed ik mee aan een ‘peptalk’ hierover, voor dorpsraden en wijkregisseurs in Roermond, in een fijne en volle zaal.

NIEUW ROLLENSPEL

Wie worden bij zo’n wijkaanpak uitgedaagd om ‘Uit De Silo’ te komen? Heel wat professionals en wijkvrijwilligers, in een mooi en relatief nieuw rollenspel.

1 Beleidsadviseurs op het gemeentehuis moeten bij verzilveren van eigen wensen steeds meer rekening houden met gebiedswensen. Denk aan plannen voor het sociaal domein of ruimtelijke maatregelen.

2 Dorpsraden moeten investeren in wijkcoalities met bijvoorbeeld corporaties en experimenteren met nieuwe vormen van bewonersraadpleging

3 Volwassen professionals en inwoners moeten niet vergeten in gesprek te gaan met jongeren en kinderen.

4 Wijkregisseurs moeten samen met onder andere opbouwwerkers bouwen aan een wijkcoalitie waarbij ze niet alleen de grote, gevestigde partijen en instellingen (van corporatie tot politie) om zich heen verzamelen, maar ook partijen die wat verder weg staan zoals sportverenigingen.

BIJNA ONMOGELIJK?

Ik hou van het uitgangspunt: ‘Pas als het bijna onmogelijk lijkt, weet je dat je echt aan het vernieuwen en veranderen bent!’ Prettig was daarom de rol van de betrokken wethouder, die bij de start gisteravond vroeg om wat mededogen: ‘Niet alles zal meteen lukken, geef ons wat ruimte om misschien wat foutjes te maken, we zijn samen aan het leren’.

In de kern gaat het bij dit soort verander trajecten om twee belangrijke silo’s die met vallen en opstaan bij elkaar moeten komen. Enerzijds de silo van opgave-gericht sleutelen aan beleidsambities. En anderzijds de silo van de gebiedsgerichte aanpak die kan leiden tot nieuwe vormen van wijkbestuur!

Speel het maar uit, met elkaar! En vergeet niet om ervan te genieten!

#nosilo #warmenetwerken #bestuurskunde #lerenenspelen